k0oda_1280_nOWgAMEISSTART1

बाग बगीचा व भाजीपाला उत्पादनासाठी अशी पाच उत्पादने
जी हॉट न् टॉप आहेत.  आणि ती  फक्त आम्हीच तयार करतो .

HOT-N-TOP
Five GardeningProducts!
Comforts brings happiness.

गेल्या दहा वर्षापासून आम्ही त्यावर सातत्याने काम करत होतो. ज्यामुळे बागकाम हे सहज, सोपे व आनंदी झाले आहे.

Grow Organic  Save Organs

जेवढी किंमत आपणऔषध गोळ्यावंर  मोजतो त्याच्या १० टक्के खर्चात घरी
Organicभाज्या पिकवता येतात.  घरच्या भाज्या औषधासारखापरिणाम करतात.

संदीप क. चव्हाण, नाशिक.

उपलब्ध जागेत केमिकल फ्री भाज्याा उगवण्यात अनुभवी

संदीप चव्हाण हे नाशिक स्थित असून  Home Grow Vegetable Services चे काम करत आहेत. गच्चीवरची बाग, नाशिक या नावाने ते ओळखले जातात. उपलब्ध  जागेत Organic भाज्या कशा पिकवाव्यात यासाठी Grow, Guide, Build, Products, Sales & Services या पंचसुत्रीव्दारे ते इच्छुकांपर्यत पोहचत आहेत.
शहरी शेतीत भाज्यांच्या उत्पादनासोबत फळबाग विकास, कचरा व्यवस्थापन, सेंद्रीयशेतीसाठी काम करत आहेत. 

kxmzy_3456_IMG0784
gxnde_1200_news120
qymju_1280_GroworganicContact

HOT-N-TOP
Five GardeningProducts!
Comforts brings happiness.

ixntg_1584_onlinecourseflyaer1
mwmtu_640_Facwbookcover11png

Grow Organic  Save Organs

जेवढी किंमत आपणऔषध गोळ्यावंर  मोजतो त्याच्या १० टक्के खर्चात घरी
Organicभाज्या पिकवता येतात.  घरच्या भाज्या औषधासारखापरिणाम करतात.

© 2022/ gacchivarchi Baug.

Insert here your custom code

Hot n Top उत्पादनांच्या व ऑफर्स साठी
आपले नाव व मो. नं. द्या